Opp. Sarvajanik Vidyalaya, Near Rajiv Gandhi Setu, Khariwad, Nani Daman - 396 210